null

Kategórie
 
 
 
 
 

Riasy - čo sa deje v jazierku?

Na našom eShope môžete nájsť ekologické prípravky do jazierka proti riasam na báze baktérii - SCD Pond. V nasledujúcom článku si prečítajte, prečo je použitie baktérii v jazierku lepšie a ekonomickejšie, ako bežná jazierková chémia proti riasam.

V súčasnosti na trhu prevládajú prípravky do jazierok na báze chémie - takzvaná jazierková chémia. Rôzni odborníci spomínajú pojmy ako zelené riasy, odstránenie vláknitých rias, či "ničenie rias". 

Ale je vôbec správne hovoriť o ničení a zabíjaní? Nikto sa nepýta, ako sa riasy a sinice do jazierka dostali a prečo sa premnožili - pričom ty by mal byť správny prístup. V tomto článku budeme venovať ekologickým prípravkom do jazierok - proti zeleným, hnedým, modrým a vláknitým riasam.

Keď chceme odstrániť problém s riasami v jazierku, musíme sa na riasy pozerať iba ako na dôsledok a hľadať príčinu vzniku premnoženia rias - či už sú to jednobunkové zelené riasy alebo vláknité riasy, rastúce od dna. Samotná prítomnosť rias totiž nie je problém a istá malá úroveň ich populácie je prirodzená a žiadaná - treba si predsa uvedomiť, že riasy fotosyntézou okysličujú vodu a spotrebúvajú nadmerné rozpustené živiny vo vode. Ako teda zasiahnuť proti riasam, keď sa premnožia?

Riasy v jazierku vznikajú hlavne počas leta - potrebujú teda k svojmu rastu slnenčné svetlo a teplú vodu. Prirodzene, nežijú len zo svetla, ale potrebujú aj živiny. A tu sme pri kameni úrazu - živiny. Ako znížiť úroveň živín bez vymieňania vody tak, aby ich úroveň nepredstavovala príčiny vzniku rias. Hovoríme najmä o amoniaku, dusitanoch a dusičnanoch. Ich zdrojom je v prvom rade nesprávny biologický rozklad detritu - čiže bahna.

Vodné ekosystémy sú veľmi náchylné na usádzanie bahna - deje sa to tak v malých záhradných jazierkach, ako aj v rybníkoch či jazerách. Rovnováha týchto ekosystémov je veľmi často narušená vonkajšími vplyvmi, ako sú kyslé dažde, chémia, či umelé hnojenie. Problém teda spočíva v rozklade organickej hmoty. Tá sa v ekosystéme bude rozkladať za každých okolností. Ak sa však rozklad nedeje správne a úplne, hovoríme o mineralizačnom rozklade. Mineralizáciou vznikajú anorganické formy dusíka, prevažne dusičnany, alebo amoniak - čpavok, ktoré sú doslova ako hnojivo okamžite prístupné riasam! Mineralizácia je teda anorganický - neúplný, nedokončený rozklad organickej hmoty. UV lampy tomutu procesu navyše len napomáhajú!

Riešením je pravidelné a preventívne používanie baktérii do jazierka. Baktérie sú fermentačné organizmy - to znamená, že organicky rozkladajú a spotrebúvajú organickú hmotu. Organickou dekompozíciou podobnou kompostovaniu rozkladajú úsad, bahno a kaly na dne jazierka. Kal teda nie je treba prácne vysávať ani inak invazívne vyčerpávať, pretože ho baktérie skompostujú - organicky rozložia. Okrem toho rozložia aj kal vo vznose, čiže rozpustený plávajúci kal, ktorý spôsobuje nepriehľadnú špinavú vodu. Preto predstavujú štartovacie baktérie vynikajúcu starostlivosť o čistenie jazierka, hlavne s cieľom rozkladu bahna a tým aj odstránenie rias.

Zisti viac

Prečítajte si aj, aký je rozdiel medzi prípravkami, ktoré obsahujú len enzýmy a baktériami.

A čo sa stane s premnoženými riasami? Jednoducho povedané, umrú od hladu a nezostane po nich nič, pretože ich biologické zvyšky baktérie rozložia. Pekne čisto a prirodzene.

Jazierko nie je bazén, ale ekosystém. Jazierková chémia je neprirodzená, pretože odstraňuje len dôsledky, nie príčinu vzniku rias. Používaním chémie do jazierka len tlačíme problém pred sebou a skôr či neskôr sa nám jazierko aj tak zariasi a zakalí.

Oveľa škodlivejšie sú ale UV lampy  - pretože tie zabíjajú všetky mikroorganizmy doradu. Neselektujú ich na dobré alebo zlé. Spolu s riasami zabijú aj dobré mikroorganizmy, ktoré nám mohli pomôcť s rozkladom organických nánosov a bahna v jazierku.

UV lampa a chlór sú jediné dve veci, ktoré sú úplne nezlučiteľné s aplikáciou probiotických prípravkov SCD do jazierka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia