Aký je rozdiel medzi baktériami a enzýmami?

Kategórie
 
 
 
 
 

Aký je rozdiel medzi baktériami a enzýmami?

Zákazníci sa nás často pýtajú, aký je rozdiel medzi baktériami a enzýmami. Čo sú to teda tie baktérie a enzýmy a ktoré sú lepšie?

Mnoho ľudí si často mýli baktérie a enzýmy a voľne tieto termíny kombinuje, pretože ich považuje za totožný pojem. Zákazníci často ani nevedia, či používajú baktérie, enzýmy alebo dokonca chémiu.

Kým enzýmy sú špecifické pre rôzne aplikácie, bakteriálne prípravky sú oveľa univerzálnejšie a hlavne cenovo výhodnejšie, ako enzymatické prípravky. Vysvetlíme si, prečo.

Enzýmy sú:

  • Biochemické katalyzátory – to znamená, že sprostredkujú a podmieňujú celý rad biochemických reakcií.
  • Bielkoviny, čiže proteíny – mnoho z nich je priamo produkovaných baktériami.
  • Neživé – a teda sa nemôžu rozmnožovať.
  • Špecifické – čiže každý enzým umožňuje metabolizovať len úzku skupinu, alebo dokonca len jeden proces.
  • Nespotrebovávajú sa pri reakciách, ktoré katalizujú – a teda sa musia niekde vyplaviť.

Enzymatické prípravky obsahujú zväčša mix niekoľkých enzýmov, ktoré katalizujú niekoľko po sebe nasledujúcich biochemických reakcíí. Enzýmy sa riedia a rýchlo vyplavujú zo substrátu bez ohľadu na to, či už reakcia prebehla. Okrem toho sú ako bielkoviny veľmi citlivé na chemické látky, teplo a podobne.

Baktérie sú:

  • Živé – a teda sa rozmnožujú a rýchlo znásobujú svoj počet exponenciálnym rastom až do momentu, kedy spotrebujú všetok zdroj výživy – čiže kým nerozložia všetky organické odpadové látky. Inými slovami, rozklad organickej hmoty sa časom neustále zrýchľuje.
  • „Továrne“ na enzýmy – vyrobia presne potrebné množstvo a skladbu enzýmov, ktoré sú potrebné na splnenie úlohy – rozklad všetkej organickej hmoty v dosahu.
  • Schopné vytvárať „biofilm“ – ten im pomáha zotrvať na substráte alebo v ekosystéme, kým enzýmy sú už dávno zlikvidované alebo odplavené, a tak počkať na ďalšie obdobie a prísun „potravy“.

Príkladom použitia sú baktérie do žumpy, či baktérie do jazierka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia