Význam vodných rastlín v jazierku

Kategórie
 
 
 
 
 

Význam vodných rastlín v jazierku

Správne zvolené rastliny do jazierka sú základným predpokladom pekného a čistého jazierka. Ich úlohou je nielen dotvárať celkový vzhľad jazierka, ale aj spotrebúvať nadmerné živiny rozpustené vo vode a samozrejme, okysličovať vodu.

Filtračné, alebo podvodné rastliny sú tie, ktoré sú celým svojím telom pod vodou. Častokrát majú veľmi slabé korene, ktoré im slúžia len na uchytenie sa o dno. Hoci nemajú veľmi estetickú funkciu, ich význam je nezastupiteľný. Tieto rastliny sú významným zdrojom vodného kyslíka. Okrem toho čerpajú živiny z vody celým svojím povrchom a tým čistia vodu od rozpustených živín. Tým vlastne oberajú o živiny inú, neželanú súčasť jazierka - riasy. Riasy v jazierku tak vlastne hladujú. Medzi takéto rastliny patria rôzne druhy stolístkov.

Ďalšou významnou skupinou rastlín v boji proti riasam sú plávajúce vodné rastliny. Tieto síce nie sú významných zdrojom kyslíka, ale zato sú veľmi estetické a hlavne plnia ďalšiu dôležitú funkciu v boji proti riasam - svojimi veľkými plochými listami zatieňujú vodnú hladinu. To má za následok nielen menej svetla pre rast rias, ale aj menšie prehrievanie vody v jazierku.

V praxi je veľmi bežné, že napriek všetkým opatreniam, je jazierko stále plné rias. Tento stav je veľmi bežný hlavne pri nových jazierkach. Ani správna architektúra jazierka, zloženie rastlín, vhodné množstvo rýb nepotlačilo rast rias v jazierku a jeho špinavá voda vyzerá nevábne. Ako jazierko starne, získava istú samoregulačnú, samočistiacu schopnosť. Kým sa tak stane, je namieste zaoberať sa vhodnými prípravkami proti riasam v jazierku.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia