Čo sa deje pri čistení vody v ČOV

Kategórie
 
 
 
 
 

Čo sa deje pri čistení vody v ČOV

Čistenie odpadových vôd je proces odstraňovania znečisťujúcich látok z odpadových vôd. Aby sa odstránili fyzikálne, chemické a biologické nečistoty, používajú sa fyzikálne, chemické a biologické procesy.

Základné informácie o odpadových vodách

Najväčšie problémy v čistiarňach odpadových vôd spôsobuje vznikajúci kal. Hnilobný zápach je zrejme hlavným dôvodom, prečo sa týmto odpadom zaoberáme. V niektorých čistiarňach sa využívajú kyslíkové injekcie, ktoré pomáhajú redukovať sírovodík, avšak ani tieto injekcie nedokážu úplne eliminovať nepríjemný hnilobný zápach. Predstavujeme Vám baktérie do čov, ako komplexné riešenie prevádzky čistiarne odpadových vôd.

V čistiarňach odpadových vôd je pevný, organický, dusíkatý, odpadový materiál – kal, zmenený na amoniak prostredníctvom procesu zvaného mineralizácia, ktorá spôsobuje hnilobný zápach. Tento proces je jednoduchý, hmota sa z organickej zmení na anorganickú, a tak sa "zmineralizuje". V odpadových vodách sa nachádza niekoľko hlavných zložiek, ktoré tvoria odpadový materiál (kal), sú to výkaly, rozkladajúce sa rastliny a živočíchy a nadbytočné potraviny. Ak sa v tomto systéme nenachádza žiadny zdroj organického dusíka, heterotrofné baktérie využívajú amoniak a rozkladajú sa na menej škodlivé zlúčeniny, ktoré nie sú hnilobné. Navyše veľké množstvo chemickej spotreby kyslíka, biologickej spotreby kyslíka a rozpustných látok, spôsobuje znečistenie vody, čo môže ďalej viesť k zničeniu života vo vode.

Biologická spotreba kyslíka je procedúra, ktorá slúži na určenie času, za ktorý biologický organizmus spotrebuje kyslík vo vode. Chemická spotreba kyslíka vyjadruje množstvo organických látok vo vode. Od obidvoch hodnôt závisí kvalita vody, a preto sa táto metóda využíva aj v čistiarňach vôd. Hlavným účelom čistenia odpadových vôd je odstrániť suspendované a organické látky namerané chemickou spotrebou kyslíka a biochemickou spotrebou kyslíka. Okrem toho je tiež dôležitá redukcia fekálnych koliformných baktérii.

Koliformné baktérie sa nachádzajú v tráviacom trakte ľudí a živočíchov. Ak sa koliformné baktérie nachádzajú vo vodovodnej vode, znamená to, že, že systém čistenia vody nefunguje, alebo môže byť chybné potrubie. Kontaminácia vody môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy, ako sú hnačka, nevoľnosť a zvracanie.

Stručne povedané, čistenie odpadových vôd alebo domáceho odpadu, je proces odstraňovania znečisťujúcich látok z odpadových vôd, a to z odtoku (odpadových vôd) a z domáceho odpadu. Aby sa odstránili fyzikálne, chemické a biologické nečistoty, používajú sa fyzikálne, chemické a biologické procesy. Ich cieľom je vyrábať upravenú odtokovú vodu a pevný odpad alebo kal vhodný na opätovné použitie, prípadne na vpustenie späť do prírody. Tento materiál je často neúmyselne kontaminovaný mnohými toxickými organickými a anorganickými zlúčeninami. V odpadových vodách sa zvyčajne nachádza veľké množstvo patogénov, suspendovaných látok, bielkovín, minerálnych solí a chemických látok. Je veľmi ťažké vyčistiť takéto odpadové vody bez použitia chemických látok.

Probiotiká v čistiarňach odpadových vôd

Probiotický znamená v preklade "obsahujúci živé mikroorganizmy", ktoré ak sú dávkované v primeranom množstve, pozitívne pôsobia na zdravie hostiteľa. Predstava probiotík je ďalej rozšírená, na zlepšenie zdravia a výkonnosti sa vyžaduje vytvorenie uceleného systému vytvoreného z užitočných živých mikrobiálnych kultúr. Mnoho probiotických kmeňov sa bezpečne používa už dlhú dobu. Aj v čistiarňach odpadových vôd sa probiotiká používajú už niekoľko rokov. Probiotiká v odpadových vodách redukujú nepríjemný zápach, redukujú kal a znižujú úroveň škodlivých organických zlúčenín. V súčasnosti už mnoho čističiek odpadových vôd využíva rôzne druhy probiotík, ale zvyčajne používajú iba niekoľko kmeňov.

Probiotiká sa v priemysle odpadových vôd používajú už mnoho rokov. "Probiotický" znamená obsahujúci živé mikroorganizmy. Ak sú probiotiká dávkované v primeranom množstve, pozitívne pôsobia na zdravie hostiteľa. Na čistenie odpadových vôd sa používajú napríklad tieto mikroorganizmy: Bacillus, fototrofné baktérie, baktérie mliečneho kvasenia a kvasinky.

Baktérie mliečneho kvasenia produkujú kyselinu mliečnu ako hlavný metabolický konečný produkt fermentácie sacharidov. Baktérie mliečneho kvasenia sa tiež vyznačujú zvýšenou odolnosťou voči nižšiemu pH. To umožňuje, aby baktérie mliečneho kvasenia konkurovali iným baktériám v prirodzenom kvasení, pretože môžu odolávať zvýšenej kyslosti. Prostredníctvom metabolizmu baktérii mliečneho kvasenie sa vytvára CO2 (oxid uhličitý). To využívajú ďalšie druhy spoločenstva ako zdroj energie pre vlastné metabolické systémy, napr. fototrofné baktérie. Kvasinky a fototrofné baktérie sú známe ako heterotrofné baktérie, čo znamená, že využívajú organické substráty, aby získali uhlík pre svoj rast a vývoj. Heterotrofné baktérie sa môžu rozmnožovať od 15 min. do jednej hodiny. Heterotrofné baktérie ako Bacillus sú taktiež veľmi odolné vďaka ich teplovzdorným vlastnostiam a spóro-tvorným schopnostiam, ktoré pomáhajú zvyšovať celkovú trvanlivosť produktu. Fototrofné baktérie sú schopné vo svojom vegetačnom cykle využívať organické aj anorganické látky, ako je napr. uhlík. Schopnosť fototrofných baktérií využívať sírovodík, ktorý je jedovatý a zmeniť ho do nejedovatej formy, je tiež veľmi užitočné pri čistení odpadových vôd.

SCD Probiotics™  pri čistení odpadových vôd

Kmene obsiahnuté v SCD Probiotics™ dokážu spolu koexistovať na základe svojich metabolických vlastností. Kvasinky majú schopnosť absorbovať glukózu ako substrát a produkujú kyselinu pyrohroznovú prostredníctvom metabolizmu sacharidov. Kyselina pyrohroznová môže byť použitá ako substrát mikro-aeróbnych baktérií mliečneho kvasenia. Ak sa teda baktérie mliečneho kvasenia pomocou metabolitu kvasiniek množia, vytvárajú kyselinu mliečnu, ktorá sa tak stane podkladom fotosyntetických baktérií a dovolí im rozmnožovať sa. Následne kvasinky využijú sacharidy ako substrát vytvorený týmito fotosyntetickými baktériami a môžu sa opakovane množiť. Z toho vyplýva, že mikróby nachádzajúce sa v technológií SCD Probiotics™  si navzájom pomáhajú, udržujú sa pri živote a posilňujú sa v životnom prostredí. Každá skupina mikróbov má iné vlastnosti, čo pomáha vysvetliť, prečo je technológia SCD Probiotics™  taká efektívna.

Výskumy dokazujú, že baktérie, ktoré sa nachádzajú v technológií SCD Probiotics™, ako Lactobacillus, kvasinky (napr. Bacillus), Rhodopseudomonas a ďalšie, dokázali po 4 mesiacoch používania znížiť celkové množstvo koliformných baktérií v čistiarňach odpadových vôd o 80 %. Metabolity baktérií mliečneho kvasenia v niektorých štúdiách preukázali antibakteriálne schopnosti. V závislosti od prostredia, výživy a typu druhov, môžu produkovať kyselinu mliečnu, kyselinu octovú, etanol, diacetyl, CO2 (kyselina uhličitá), H2O2, reuterín, deriváty kyseliny mliečnej (hydroxylová kyselina mliečna), a malé peptidy (napr. ako bacteriocíny). Tieto antimikrobiálne látky môžu buď potláčať alebo zabíjať vybrané mikroorganizmy, ako sú plesne, kvasinky, koliformné baktérie, vegetatívne baktérie, bakteriálne spóry, a dokonca aj vírusy.

V prípade, že sme nahradili kyslíkové injekcie technológiou SCD Probiotics™, úroveň sírovodíka sa výrazne znížila, a teda liečba injektážou mohla byť ukončená. Okrem toho sa do 24 hodín zredukoval aj nepríjemný zápach. To spôsobili mikróby, ktoré majú schopnosť rozkladať rôzne organické zlúčeniny. Spoločenstvo mikróbov je schopné spracovať organické zlúčeniny a premeniť ich do prospešnej formy pre produkty.

Pomocou technológie SCD Probiotics™, Indonézia dokázala znížiť CHSK, BSK5 a rozpustné látky o 40-50%, 42-55% a 44-71% v uvedenom poradí. Technológia SCD Probiotics™ bola použitá pravidelne každých 10 dní. Mikróby dokázali fermentovať organické látky, čo viedlo k tvorbe jednoduchších organických zlúčenín, ako sú aminokyseliny, alkoholy, cukry a organické kyseliny, ktoré sú prospešné a nie sú také škodlivé pre okolité prostredie. To má za následok zníženie CHSK, BSK5 a rozpustných látok, ktoré obvykle spôsobujú hnilobný zápach.

Fototrofné baktérie v technológii SCD Probiotics™ majú ďalšiu dôležitú úlohu pri riešení problematiky odpadových vôd, pretože majú schopnosť degradovať organické zlúčeniny. Môžu oxidovať NH3 a používať slnečné žiarenie ako zdroj energie a CO2 ako zdroj uhlíka. Ako už bolo spomenuté, tým, že sa v týchto probiotikách nachádza viac druhov baktérií, sú schopné rozkladať naraz hneď niekoľko druhov organických zlúčenín a nielen jeden kmeň mikroorganizmov. Ak sa hodnoty BSK5, CHSK, a rozpustné látky zvýšia, spôsobuje to pokles kyslíka, čo vedie k nepríjemnému zápachu. Keď je ich hodnota príliš vysoká, organické zlúčeniny sa nedokážu rozložiť svojpomocne. SCD Probiotics™  dokáže tieto problémy riešiť rozkladom organických zlúčenín a ich premenou na prospešné vedľajšie produkty, ako napr. aminokyseliny, ako sme už uviedli vyššie. Okrem toho je známe, že SCD Probiotics™ , dosahujú vyššiu účinnosť ako bežné konkurenčné výrobky. Väčšina probiotík obsahuje jednolôžkové kmene vo forme prášku a sú veľmi drahé. Ako už bolo vysvetlené, výrobky SCD sú likvidné a nachádza sa v nich spoločenstvo minimálne 15 druhov baktérií v závislosti od výrobku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia