Čo sú to efektívne mikroorganizmy?

Kategórie
 
 
 
 
 

Čo sú to efektívne mikroorganizmy?

Efektívne mikroorganizmy (EM) je v zahraničí zaužívaný názov pre patentovanú zmes živých anaeróbnych mikroorganizmov pôsobiacich fermentačne. Základy aplikovanej vedy položil japonský vedec Dr. Teruo Higa, ktorý našiel uplatnenie tejto probiotickej (slúžiacej životu) technológie v rôznych oblastiach ľudskej činnosti - predovšetkým v poľnohospodárstve, živočíšnej výrobe, čistení odpadových vôd, bioremediácii a likvidovaní následkov prírodných katastrof, riešení pachu, hmyzu, v čistení a v neposlednom rade ako humánne výživové doplnky. 

Všetky použité mikroorganizmy sa bežne nachádzajú v prostredí okolo nás, ale sú dnes značne eliminované chemizáciou. Tieto mikroorganizmy sú absolútne nezávadné a neobsahujú žiadnu genetickú modifikáciu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia